Условия использования и политика о конфиденциальности

 1. Умови Користування
 2. Інформаційні Цілі
 3. Користування Інформацією та Авторське право
 4. Посилання на інші веб-сайти
 5. Конфіденційність
 6. Інформація "без гарантій"
 7. Зняття відповідальності
 8. Застосовне право

1. Умови Користування

Користування веб-сайтом можливе при виконанні наступних умов та відповідно до всього іншого чинного законодавства та підзаконних нормативно-правових актів. Користуючись інформацією, що розміщена на цьому сайті, ви погоджуєтесь прийняти, без обмежень чи застережень, ці Умови Користування.

2. Інформаційні Цілі

Метою існування веб-сайту компанії є ознайомлення вас з інформацією для медичних працівників. Вся інформація, представлена на сайті, призначена виключно для освітніх та інформаційних цілей і не повинна вважатися такою, що заміняє кваліфіковану медичну консультацію чи рекомендації спеціалістів у сфері охорони здоров'я.

Ви можете завантажувати, відображати чи роздруковувати інформацію з цього сайту. Ця інформація призначена для вашого особистого, некомерційного використання. Не дозволяється жодна зміна для наступного відтворення інформації з цього сайту.

4. Посилання на інші веб-сайти

Посилання на інші Інтернет-сайти надаються для зручності. Адміністрація сайту не несе жодної відповідальності відносно змісту чи функціонування цих сайтів і не несе відповідальності за будь-які збитки чи пошкодження, завдані їх змістом чи функціонуванням.

5. Конфіденційність

Адміністрація сайту суворо дотримується конфіденційності інформації. Деякі з реєстраційних форм, що містяться на нашому сайті, пропонують користувачам надати нам контактну інформацію (зокрема, їх імена, поштову адресу та адресу електронної пошти). Ми використовуємо цю інформацію для надсилання користувачам інформації. Ми ніколи не передаємо та не продаємо інформацію про користувачів. Особиста інформація збирається виключно в рамках процесу реєстрації, і адреси електронної пошти використовуються виключно для надання інформації, що запитується.

6. Інформація "без гарантій"

Інформація на цьому сайті надається за принципом "без гарантій". Адміністрація сайту не робить жодних заяв і не передбачає жодних гарантій відносно інформації, що розміщена на сайті. Адміністрація сайту не несе жодної відповідальності, що виникає внаслідок або будь-яким чином пов'язана з користуванням цим сайтом чи інформації, яка на ньому розміщена.

Адміністрація сайту також не надає гарантій чи не робить заяв щодо того, що користування вами інформацією, яка розміщена на цьому сайті, не порушить прав третіх осіб.

7. Зняття відповідальності

Адміністрація сайту не несе відповідальності за будь-які збитки чи пошкодження, що були завдані внаслідок вашого доступу чи неможливості доступу до цього сайту, або внаслідок того, що ви покладалися на надану інформацію. Товариство Адміністрація сайту знімає з себе будь-яку та всю відповідальність за прямі, непрямі, випадкові, наслідкові, штрафні та спеціальні чи інші збитки, втрачені можливості, втрачену вигоду чи будь-яку шкоду або збитки будь-якого виду. Це обмеження включає збитки чи будь-які віруси, які можуть спричинити вплив на ваше комп'ютерне обладнання.

8. Застосовне право

Це юридичне застереження та інформація, що розміщена на цьому сайті, регулюються та тлумачаться у відповідності до матеріальних прав України. Будь-який спір, що виникає внаслідок або у зв'язку з цим юридичним застереженням, якщо не буде розв'язаний шляхом переговорів, буде вирішуватися в Українському суді.

Политика конфиденциальности

Настоящая Политика конфиденциальности сайта fluditec.com.ua/(далее - Политика) действует в отношении всей информации, которую ЛАБОРАТОРИЯ ИННОТЕК ИНТЕРНАСИОНАЛЬ может получить о пользователе во время использования им этого сайта.

Пользование сайтом означает безоговорочное согласие пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации, в случае несогласия с этими условиями пользователь должен воздержаться от использования сайта.

1. Персональная информация пользователей, которую получает и обрабатывает сайт fluditec.com.ua

1.1. В рамках этой Политики под «персональными данными пользователя» понимаются:

1.1.1. Персональная информация, которую пользователь предоставляет о себе самостоятельно в процессе использования сайта, включая персональные данные пользователя:

 • Имя.
 • E-mail.
 • Номер телефона.

Информация предоставляется пользователем на его усмотрение.

1.2. Настоящая Политика применима только к сайту fluditec.com.ua

1.3. ЛАБОРАТОРИЯ ИННОТЕК ИНТЕРНАСИОНАЛЬ в общем случае не проверяет достоверность персональной информации, предоставленной пользователями, и не осуществляет контроль за их дееспособностью. Однако ЛАБОРАТОРИЯ ИННОТЕК ИНТЕРНАСИОНАЛЬ исходит из того, что информация, переданная им от пользователей, является достоверной и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.

2. Цели сбора и обработки персональной информации пользователей

2.1. Сайт собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для предоставления услуг.

2.2. Персональную информацию пользователя сайта ЛАБОРАТОРИЯ ИННОТЕК ИНТЕРНАСИОНАЛЬ может использовать в следующих целях:

2.2.1. Связь с пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, касающихся использования сервисов, услуг, а также обработка запросов и заявок от пользователя;

2.2.4. Улучшение качества сайта, удобства его использования, разработка новых сервисов и услуг;

2.2.5. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.

3. Условия обработки персональной информации пользователя и её передачи третьим лицам

3.1. Относительно персональной информации пользователя сохраняется ее конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц.

3.2. ЛАБОРАТОРИЯ ИННОТЕК ИНТЕРНАСИОНАЛЬ вправе передать персональную информацию пользователя третьим лицам в следующих случаях:

3.2.1. Пользователь выразил свое согласие на такие действия;

3.2.2. Передача необходима в рамках использования пользователем определенного сервиса или для предоставления услуги пользователю;

4. Меры, применяемые для защиты персональной информации пользователей

ЛАБОРАТОРИЯ ИННОТЕК ИНТЕРНАСИОНАЛЬ принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты персональной информации пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, искажения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.

5. Изменение Политики конфиденциальности. Действующее законодательство

5.1. ЛАБОРАТОРИЯ ИННОТЕК ИНТЕРНАСИОНАЛЬ имеет право вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в силу с момента его подписания, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.

5.2. Согласно политике и отношениям между пользователем и ЛАБОРАТОРИЕЙ ИННОТЕК ИНТЕРНАСИОНАЛЬ, возникающих в связи с применением Политики конфиденциальности, применяется законодательство Украины.

6. Обратная связь. Вопросы и предложения

Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики следует сообщать в Службу поддержки ЛАБОРАТОРИЯ ИННОТЕК ИНТЕРНАСИОНАЛЬ (почта) или по телефону

Этот сайт использует cookies для более комфортной работы пользователя. Продолжая просмотр страниц сайта, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Если вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, ознакомьтесь с условиями использования сайта и политикой о конфиденциальности
X